Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ "Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΑΣ" ...

…με πράξεις και όχι με λόγια!
                                   Aπό το CORFU NEWSit
Στη Διαύγεια η απόφαση για τα 45 εκατομμύρια του Αναπτυξιακού Κέρκυρας.
Η Χαρισματική και Σύγχρονη Πολιτικός  του Νησιού μας Άντζελα Γκερέκου με σοβαρή δουλειά και συνέπεια ,απογειώνει την Κέρκυρα στην Ανάπτυξη με 45.000.000 Ευρώ  για τα επόμενα πέντε χρόνια σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης τη στιγμή  που οι στρόφιγγες του κράτους έχουν κλείσει.....
XRYSOXOIDIS ANAPTYXIAKO
H υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδη απόφαση για την έγκριση της εκπόνησης ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τον τουρισμό στην Κέρκυρα, ύψους 45 εκ. ευρώ. Για την εκπόνηση του προγράμματος συγκροτούνται Επιτροπή Συντονισμού και Εξειδίκευσης η οποία θα αποτελείται από τον εκάστοτε Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως πρόεδρο και μέλη το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης και τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, καθώς επίσης και Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος με συμμετοχή του γενικού διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ, του Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας και των δήμαρχων Κέρκυρας και Παξών.
Γκερέκου προς επικριτές: «Μάθετε τι σημαίνει ειδικό αναπτυξιακό»!
Την ίδια ώρα, απαντήσεις σε κριτική και επιφυλάξεις που κύκλοι πολιτικών και δημοσιογράφων έχουν εκφράσει τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα, έδωσε σήμερα το πρωί σε δηλώσεις της στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΑ Κέρκυρας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Άντζελα Γκερέκου, η οποία είχε υποβάλλει την πρόταση και το σχέδιο για το εν λόγω αναπτυξιακό. 
Η Βουλευτής επεσήμανε ότι είναι μεν το πρώτο τοπικό αναπτυξιακό για τον τουρισμό, αλλά όχι γενικώς το πρώτο τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο αφού η σχετική νομοθεσία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και έχουν ήδη επωφεληθεί περιοχές όπως η Κρήτη για τον ορεινό της όγκο, το Νότιο Αιγαίο, η Μεσσηνία και άλλοι νομοί. 
Η κα Γκερέκου υπογράμμισε ότι δεν είναι αληθές αυτό που δήλωσε ο πρώην Νομάρχης Στέφανος Πουλημένος ότι απαιτείται υπογραφή από Υπουργό Οικονομικών για να διατεθούν κονδύλια για ένα τέτοιο πρόγραμμα, καθώς αποτελεί πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο έχει δικό του προϋπολογισμό και ο οποίος διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του εκάστοτε Υπουργού Ανάπτυξης. Κάλεσε, δε, την Τοπική και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να τρέξουν τις διαδικασίες σύνταξης προτάσεων με ώριμες μελέτες ώστε από τους αμέσως προσεχείς μήνες να ξεκινήσει άμεσα η ένταξη έργων και η απορρόφηση χρημάτων. Μάλιστα, για την επίτευξη του στόχου αυτού, αναμένεται μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο να συγκαλέσει σύσκεψη στην Αθήνα ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης στην οποία θα προσκαλέσει τον Περιφερειάρχη Σπύρο Σπύρου και τους δήμαρχους Κέρκυρας Γιάννη Τρεπεκλή και Παξών Σπύρο Μπογδάνο.
Τα στοιχεία της απόφασης Χρυσοχοΐδη
Όσον αφορά τώρα στο πρόγραμμα, η παρέμβαση, σύμφωνα με την επίσημη απόφαση Χρυσοχοΐδη, έχει ως στρατηγικούς στόχους:
•    Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μέσω της βελτίωσης και τη δημιουργία νέων υποδομών.
•    Την επίτευξη περιβαλλοντικής ισορροπίας μέσω της προστασίας και ανάδειξης των περιβαλλοντικών στοιχείων και του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής παρέμβασης.
•    Την ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στην αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης, στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής αποσκοπώντας στην υπέρβαση των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν εμφανιστεί στην περιοχή λόγω των διαρθρωτικών μεταβολών στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση των δράσεων της ολοκληρωμένης παρέμβασης υπολογίζεται σε 4 έτη 2012-2016, ενώ το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις σε άλλες περιοχές εκτός της ζώνης παρέμβασης στους Δήμους Κέρκυρας και Παξών εφόσον αυτές συνεργούν με δράσεις εντός της περιοχής παρέμβασης.
Στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός πολυκεντρικού δικτύου που θα αναβαθμίσει ποιοτικά και θα διευρύνει χρονικά, χωρικά και θεματικά το τουριστικό προϊόν της Κέρκυρας.
Φορείς υλοποίησης (δικαιούχοι) των πράξεων δύναται να είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Κέρκυρας και οι υπόλοιποι φορείς της περιοχής. Ας σημειωθεί ότι η ανάλυση των στόχων, τα μέτρα αλλά και το ακριβές ποσό που θα διατεθεί την περίοδο υλοποίησης (2012 – 2016) περιέχονται στο κείμενο της πρότασης – μελέτης, που είχε κατατεθεί από την κα Γκερέκου και την οποία έκανε αποδεκτή ο Υπουργός Ανάπτυξης και συνοδεύει την υπουργική απόφαση.
Επιτροπή Συντονισμού και Εξειδίκευσης
Η Επιτροπή Συντονισμού και Εξειδίκευσης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος θα έχει ως αντικείμενο, τον συντονισμό των δράσεων της ολοκληρωμένης παρέμβασης, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται:
•    η διαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Κέρκυρας στη βάση των τριών στρατηγικών στόχων,
•    η εξειδίκευση του επιχειρησιακού σχεδίου του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος με την έγκριση των ενδεικτικών πράξεων και των μελετών που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες πράξης του προγράμματος
•    η ένταξη πράξεων στο πρόγραμμα προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
•    η δημοσιοποίηση, ενημέρωση και προβολή του αναπτυξιακού προγράμματος σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Επιτροπή Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού θα έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τη Κέρκυρα και την επίλυση των προβλημάτων που παρατηρούνται κατά την υλοποίηση στο σύνολό του ή στις επί μέρους δράσεις του.
Αρμοδιότητες της Επιτροπής αποτελούν:
•    Η προώθηση των στόχων και κατευθύνσεων πολιτικής που προσδιορίζονται από την ΕΣΕ με την εξειδίκευση του προγράμματος.
•    Η εξασφάλιση της ορθής και αποδοτικής εφαρμογής του προγράμματος στο σύνολό του και στις επί μέρους δράσεις του προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί, καθώς και η μέριμνα για τη συμβατότητα των ενεργειών με τις προτεραιότητες και τους στόχους του προγράμματος.
Αναστάτωση στα Επτάνησα
Εν τω μεταξύ, έντονη κριτική και οξείες βολές δέχονται πολιτικά πρόσωπα και βουλευτές των υπολοίπων νομών των Επτανήσων, μετά την ανακοίνωση Χρυσοχοΐδη για το αναπτυξιακό της Κέρκυρας. Media και στελέχη της Αυτδιοίκησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στα τρία νησιά, κατηγορούν τα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ από τα νησιά για αδυναμία ή και ανικανότητα να προωθήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στις περιοχές τους, ενώ κριτική ασκείται για το ότι η Κέρκυρα θα καρπωθεί με ένα μεγάλο ποσό σε μία πενταετία με αποτέλεσμα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να αποκτά δύο ταχύτητες ανάπτυξης.
Tιτλοι Υπότιτλοι Ανάρτησεις: CORFU NEWSit
Kείμενα:Corfu Press